Spring naar de inhoud

1. Iedere speler behoort op tijd op de training en de wedstrijd te zijn. Bij wedstrijden is dat op het tijdstip vermeld op de wekelijkse mededelingen. De spelers zijn 15 minuten voor aanvang van de training op het jeugdcomplex aanwezig en wachten in de kleedkamer totdat hun trainer hen komt halen. Wachten betekent hier echt wachten en niet met een bal spelen of andere dingen doen die niet horen in een kleedkamer.

2. Iedere speler dient zich voornaam en correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, afgevaardigde, trainer/coach en publiek. Het positief uitdragen van de goede naam van onze club naar buiten toe wordt gezien als een verplichting voor iedereen binnen de club. Bij aankomst of vertrek op de club geven we trainers, afgevaardigden, coördinatoren, TVJO en jeugdvoorzitter een hand (of Corona-alternatief) wanneer deze in de buurt zijn.

3. De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de trainer of afgevaardigde naar het trainingsveld en terug. Na elke training en wedstrijd wordt er verplicht gedoucht (met shampoo) door iedereen. Het is verplicht  badslippers te dragen . In de leeftijdscategorieën U5 tot U7 mogen de ouders mee het toezicht verzorgen. Vanaf de leeftijd U8 worden er geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer. (In tijden van Corona valt deze doucheverplichting uiteraard weg.)

4. Waardevolle voorwerpen blijven thuis. Bij verlies of beschadiging kan de club nooit verantwoordelijk gesteld worden.

5. Tijdens de wedstrijden zijn de kousen omhoog en is het shirt in de broek. Iedereen komt naar de wedstrijd in de kledij van de club. Ook op de training wordt de voetbalkledij ordelijk gedragen volgens de afspraken gemaakt met de trainers.

6. Zorg dat je op iedere training aanwezig bent. Indien je niet kan komen, moet je, naast registratie in PSD, vooraf verplicht telefonisch afmelden bij de trainer. De trainingsaanwezigheid wordt geregistreerd. Tijdens de examens zal er in overleg een aangepast programma zijn.

7. De voertaal op de club is steeds het Nederlands, zowel bij spelers, trainers, afgevaardigden, ouders en supporters. Onderlinge communicatie, coaching en aanmoedigingen gebeuren nooit in een andere taal dan het Nederlands tenzij dit voor specifieke terminologie is afgestemd met het TVJO.

8. Voetballen in een andere club zonder toestemming van de clubleiding is niet toegestaan.

9. Vanaf U10 staat de individuele prestatie zoveel mogelijk op de voorgrond en gebeuren er gerichte vervangingen. We streven er wel naar om iedere geselecteerde speler minstens één speelhelft te laten spelen. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorvallen dat er minder speeltijd zal zijn. De trainer zal dan indien gewenst deze beslissing uitleggen aan de desbetreffende speler en/of ouder.

10. Spelers, ouders en supporters uiten op geen enkel moment negatieve commentaar tegenover spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, medewerkers en tegenstanders. Inbreuk zal een bepaalde schorsing opgelegd door de club met zich meebrengen. Herhaaldelijke inbreuken kunnen ontslag op de club als gevolg hebben.

11. Ouders en supporters brengen liefst geen eigen drank mee naar de club.

12. Ouders en supporters bemoeien zich nooit met selecties en opstellingen die gemaakt worden door de trainers in overleg met het TVJO. Dit geldt ook voor afgevaardigden die tevens ouder of supporter zijn. De trainer is de enige die steeds in eer en geweten beslissingen neemt en deze dienen dan ook steeds aanvaard te worden, ook al is men niet akkoord met deze beslissing.

13. Spelen onder dispensatie (jaartje jonger) is steeds mogelijk op de club, doch biedt nooit een garantie op een automatische selectie voor de Prov. Kern of IP-kern. Deze selectie wordt periodiek en steeds in eer en geweten gemaakt door trainers in overleg met de TVJO.

14. Na elke wedstrijd gaat elke speler vanaf de U10 met zijn ploeg de kantine binnen om daar de wedstrijd af te sluiten. De speler vertrekt pas wanneer de trainer hiervoor de toestemming geeft. Niemand gaat zo maar direct naar huis. (in tijden van Corona kan hier uiteraard van afgeweken worden)

15. Elke probleem van een speler of ouder wordt eerst met de trainer besproken. Wanneer dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan er een gesprek aangevraagd worden met de TVJO en/of jeugdvoorzitter. Voor deze gesprekken wordt er een afspraak gemaakt per mail. Op zulke gesprekken is het mogelijk dat de trainers ook aanwezig zullen zijn om zo de beide verhalen te kunnen horen. Ook trainers kunnen een gesprek aanvragen met spelers en ouders. Hier zullen de TVJO en/of jeugdvoorzitter ook op aanwezig zijn indien gewenst.

16. Elke vorm van pestgedrag of racisme is uitgesloten. Weet wel dat dit gegeven niet te pas en te onpas mag gebruikt worden door spelers en ouders ‘om iets in gang te zetten’. Indien er sprake is van pestgedrag of racisme kan dit zowel aan de trainer, afgevaardigde, TVJO of jeugdvoorzitter gemeld worden. De sportief verantwoordelijken zullen dit dan onderzoeken en opvolgen alvorens verdere stappen te ondernemen. We gaan hier niet over één nacht ijs!!!