Spring naar de inhoud

Ouders spelen binnen KFC Houtvenne ook een rol. U mag veel van KFC Houtvenne en haar medewerkers verwachten, maar daarnaast hebt u als ouder ook verplichtingen. Ten overstaande van onze club gaan we ervan uit dat u zich conformeert en aansluit aan onderstaande gedragsregels:

 • Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, melden van afwezigheid doe je ruim op tijd. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen.
 • Discussies over de ploegopstelling of speelgelegenheid worden nooit beantwoord door onze technische staf, noch voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd. Enkel de technische staf is gemachtigd om speelgelegenheid van een speler te bepalen of aan te passen tijdens het wedstrijdverloop.
 • Leer uw kind zelf “afmelden” bij de trainer, indien hij of zij niet komt trainen. (zelfredzaamheid)
 • Markeer a.u.b. de kledij van uw kind. Iedereen heeft dezelfde outfit in het begin van het seizoen. (Desnoods met stift of pen).
 • Toon steeds een positief gedrag naar eigen team, trainers en begeleiding alsook naar tegenstanders. Hiertegen zondigen kan helaas leiden tot schorsing of zelfs uitsluiting van uw kind op de club. Laat het a.u.b. niet zover komen!
 • Mondelinge en/of  fysieke uitlatingen en/of mails onder de vorm van scheldpartijen,(meerdere) kritische uitlatingen en/of onrespectvol gedrag van een ouder(s)/speler naar de technische staf (trainer, afgevaardigde, JC, TVJO) toe, worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van onze club.
 • Vraag geen voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
 • Moedig vooral de kinderen aan … NIET COACHEN.
 • Leer uw kind positief gedrag aanvaarden en steun de trainer erin dat uitvoeren van zijn/haar lievelingssport uiteindelijk meer is dan winnen en verliezen. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, respect, waarde, uithouding, durf, …
 • Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind een goede balans krijgt tussen sportplezier en school. De intentie van onze club is om uw zoon/dochter niet alleen een goede voetbalopleiding te geven, maar er ook toe bij te dragen dat ze zich op sociaal vlak ontwikkelen met normen en waarden. Dit kunnen we alleen samen realiseren.
 • Respecteer de neutrale zone en begeef u steeds op de voorziene wandelwegen. Gelieve dus de terreinen niet betreden, zowel tijdens trainingen alsook tijdens wedstrijden. Kleedkamers en gang van de kleedkamers zijn NIET toegankelijk vanaf U10.
 • Indien er ouders zijn die sportieve problemen betreffende hun zoon/dochter hebben, kan er steeds een afspraak gemaakt worden met de trainer of TVJO. Voor andere problemen kan je steeds een afspraak maken met onze TVJO.  Voor studie- of sociaal maatschappelijke problemen kan je onze studiebegeleiding of sociale cel raadplegen.
 • De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden/trainingen; de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan.  Iemand van de jeugdleiding zal dan steeds aanwezig zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.
 • Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen, en hierdoor kan je ook jouw kind in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.
  Racisme en geweld horen nergens thuis, ook niet op een voetbalveld.
 • Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen e.a. gebeurt altijd na contact met de technische staf en TVJO. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.
 • Indien één van bovenstaande regels met de voeten wordt getreden, hangt niet de ouder(s) die de regel overtrad maar zijn/haar zoon/dochter een sanctie boven het hoofd, gaande van tijdelijke schorsing van trainingen en wedstrijden tot een eventuele definitieve uitsluiting van de jeugdopleiding.