Spring naar de inhoud
 • Als lid van KFC Houtvenne  maak je deel uit van een vereniging en van een team, je gaat op een positieve manier om met je club, teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, medewerkers en bestuur. Kortom met iedereen waarmee je als lid van KFC Houtvenne  te maken hebt.
 • Geef steeds een handdruk (of Corona-alternatief) aan je medespelers en mensen met een functie binnen de club.
 • Wees altijd en overal beleefd en toon je sportief en waardig. Verzorg je taalgebruik.
 • Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen zijn uit den boze. Blijf van andermans eigendommen af. Indien een lid betrapt wordt op diefstal wordt hij/zij onmiddellijk uit de club gezet.
 • Elektronische toestellen worden beter thuisgelaten. De club is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen/beschadiging. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Elke vorm van racisme en discriminatie wordt niet getolereerd. Er wordt wel op toegezien dat dit gegeven niet te pas en te onpas gebruikt wordt. Niet alles is racisme of discriminatie.
 • Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen steeds tijdig aanwezig te zijn op zowel de trainingen als de wedstrijdbijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij wedstrijd of training verwachten we dat, naast de afmelding in PSD, de trainer persoonlijk verwittigd wordt. (Geen SMS)
 • Iedere training is, mits anders gecommuniceerd, verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 • Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een kleedkamer is géén speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler. Ballen blijven in de sporttas tot de trainer er is.
 • Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaargezet. Men heeft respect voor training – en wedstrijdmateriaal.
 • De spelers begeven zich samen onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld en terug. We laten geen afval rondslingeren op de terreinen waar de terreinverzorger dagelijks aan werkt.
 • Tijdens wedstrijden zijn beenbeschermers verplicht, bij trainingen zijn deze ten zeerste aan te raden.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt bij de borstels en niet tegen de wand van gang kleedkamer of douche. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
 • Douchen is verplicht! Het is verplicht  om badslippers te dragen om schimmelinfecties te vermijden. (In tijden van Corona is dit natuurlijk anders)
 • Uitdrukkelijk 30 minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en gekleed. Bij wedstrijden verlaat men samen de kleedkamer.
 • Zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een waardige manier achtergelaten: vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd.
 • Spelers trainen en voetballen, verplicht, in de outfit die daarvoor bestemd is. Uniformiteit is noodzakelijk bij elke thuis en uitwedstrijd. Uitdragen van ons club imago is belangrijk.
 • Voor de verplaatsingen respecteert de jeugdspeler de afspraken die gemaakt worden omtrent het vervoer: tijdig aanwezig, samen uit – samen thuis.
 • Heb respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd. Vanaf de U16 zal hij ook een jeugdwedstrijd dienen te leiden in het weekeinde dat zijn schorsing loopt. Tot U14 volgt de geschorste speler  verplicht de wedstrijd van zijn ploeg.
 • Bij eventuele problemen neem je zelf contact op met je trainer teneinde dit kenbaar te maken. Indien dit geen soelaas brengt kan je de TVJO of jeugdcoördinator hierop aanspreken en vervolgens het jeugdbeleid. Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.
 • Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt níét als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven. (Controle bij arts). Je probeert je te gedragen als sportman. “Lifestyle” discipline is hier een essentieel onderdeel van.
 • Raadpleeg regelmatig de website van de club voor inlichtingen die nuttig zijn (afgelastingen – wijzigingen in wedstrijdschema – trainingstijden, e.d.)
 • Als jeugdspeler kun je ook supporter zijn van je eerste elftal. Indien gewenst kan je de wedstrijden van het eerste elftal bijwonen. Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van het eerste elftal!
 • Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s in overleg met de trainers/jeugdcoördinatoren worden aangepast.
 • Mondelinge en/of  fysieke uitlatingen en/of mails onder de vorm van scheldpartijen,(meerdere) kritische uitlatingen en/of onrespectvol gedrag van een ouder(s)/speler naar de technische staf (trainer, afgevaardigde, JC, TVJO) toe,  worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van onze club.
 • Er is een compleet drugverbod. Leden en spelers die betrapt worden op gebruik van drugs of softdrugs, of handel in welke vorm dan ook, worden direct en zonder waarschuwing uit de vereniging gezet. Er zal ook melding gemaakt worden bij de politie

Alle onvoorziene punten, welke niet in bovenstaande tekst beschreven zijn, vallen onder de beslissingsbevoegdheid van het jeugdbeleid.