Spring naar de inhoud

Club API

Wat is een club API ?

De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klachtover (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

We hebben 3 club API’s die de opleiding , Aanspreekpunt Integriteit in de sportclub, gevolgd hebben.
Je kan hen een mailtje sturen of aanspreken op de club . Als Club-API luisteren we naar je vraag of verhaal, behandelen we jouw melding in alle discretie en verlenen we advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing

Bart Van den Brande
0495 62 61 40
bartvan_den_brande@hotmail.com

Jef Verduyckt
0496 40 58 60
Verdjef@skynet.be

Sofie Van Kerckhoven
0494 22 33 29
k.f.c.houtvenne.be

Taakomschrijving Club-API

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing
  • Preventie en ondersteuning clubbestuur