Spring naar de inhoud

Als club hechten we veel belang aan ons clubreglement dat de rechten en plichten beschrijft van jeugdspelersouders en begeleiders.

KFC Houtvenne is immers meer dan een sportvereniging; wij zijn een gemeenschap, een familie van mensen die samen het hart vormen van deze club. 

Samen creëren we de uitstraling van onze club. Het kennen van het clubreglement en er gevolg aan geven zorgt ervoor dat deel uitmaken van onze mooie voetbalclub een leuke ervaring is voor alle betrokkenen: spelers, ouders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers,… Met deze afspraken streven we ernaar om samen het hoogst mogelijke niveau te halen in alles wat we doen. Want we willen meer zijn dan een sportopleiding, we willen ook een kader creëren voor het leven en bieden in onze voetbalopleiding naast sport ook discipline, omgangsvormen, kennis van lichaam en geest, een opvoeding kortom.

Goede afspraken maken goede vrienden.