Spring naar de inhoud

Missie

Het doel van voetbalclub KFC Houtvenne is het bevorderen van de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van haar leden in het algemeen en het stimuleren van de beoefening van de voetbalsport in het bijzonder.
Daarbij wil de vereniging toegankelijk zijn voor iedereen.
We willen ons een vaste plaats toe eigenen in de Amateurklassen.

En streven naar een professionele uitbouw van onze organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet.
Tevens willen we financieel gezond zijn en onze goede jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen.
De raad van bestuur, het dagelijks bestuur en zijn medewerkers communiceren open in een vertrouwelijke en opbouwende sfeer.

KFC Houtvenne wenst een sportief uithangbord te zijn in de Kempen en wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel staan.
Onze spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging.
KFC Houtvenne wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren.

Willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap

Volgens deze doelstelling wil KFC Houtvenne iedereen, jong en oud, dames en heren, jongens en meisjes, de gelegenheid bieden om de voetbalsport op verantwoorde wijze te bedrijven op een niveau dat past bij ieders individuele ambities en mogelijkheden.

Visie

Met deze visie willen we aangeven wat de drijfveer is van onze club, haar bestuur en de vele vrijwilligers. Hoe zien wij onze club in de wereld van morgen?
We willen meewerken aan een positief sociaal samenlevingsklimaat in Hulshout door jongeren actief te stimuleren om zinvol te bewegen.
KFC Houtvenne wil bovenal een gezellige, sociale club zijn waarin iedereen (jong en oud, speelster én vrijwilliger) zich thuis voelt en waar elke betrokkene met plezier naar toe komt.

Iedereen is welkom
Elke jongen of meisje uit Houtvenne en de nabije omgeving, die een gezonde interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt een kans om op een plezierige, leerzame en succesvolle manier te leren voetballen. We willen er toe bijdragen dat élk kind in de meest optimale mogelijke en veilige omstandigheden kan komen trainen en wedstrijden spelen. Ook kinderen die een bepaald ziektebeeld of (gedrags)stoornis hebben krijgen een kans om zich te integreren zolang de goede werking niet in het gedrang komt. Ook moeten we rekening houden met de beperktheden van onze infrastructuur waardoor we spelers kunnen weigeren.

Open en eerlijk
We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid. Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau. Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een familiale club willen zijn. Eenieder (zowel het kind als de ouder) moeten zich thuis kunnen voelen zodat ze kunnen meegenieten van een actief clubleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ binnen de club versterkt.

Didactische rol
Het aanleren van de voetbalsport, en zeker in de jeugdreeksen moet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongste het voetbalplezier (= FUN) centraal moet staan . De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers. Tijdens de opleiding en begeleiding van onze jeugdspelers moeten zij daarvoor niet alleen toezien op de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de speler. Als club zijn we het ook verplicht aan onszelf om te waken over het mentale, psychische en opvoedkundige aspect van deze mooie sport. Termen zoals orde, respect (tov medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter,…), (zelf)discipline, leren verliezen, fair-play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden van de ethische normen en waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. Daarnaast hechten wij er ook veel belang aan om een gezond evenwicht te bewaren tussen sport en studie. Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand.