Spring naar de inhoud

Voorwoord

Een oud cliché luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Juist een voetbalvereniging als KFC Houtvenne moet deze wijze woorden zeer ter harte nemen. Enerzijds omdat het steeds belangrijker wordt voor onze kinderen gezonde alternatieven te bieden voor de computer en de televisie, anderzijds omdat een vereniging in een geografisch gezien tamelijk geïsoleerd dorp als Houtvenne in de hoogste seniorenteams altijd afhankelijk blijft van zijn opgeleide leden.

We hebben tot doel om op een overzichtelijke manier onze kernwaarden en ambities te bepalen welke wij willen realiseren binnen de organisatie van onze club. Richtinggevend voor de concrete ontwikkeling en continuïteit binnen de dagelijkse werking van onze club.

De uitgezette basisprincipes geven de hoofdlijnen aan waarmee we de komende jaren vorm willen geven aan een goede kwalitatieve jeugdopleiding.

Aan dit strategisch beleidsplan hebben de leden van de cel Jeugdbeleid en cel Sportief beleid allemaal hun steentje bijgedragen. Samen is er gewerkt aan het formuleren van de doelstellingen en overlegd over de wijze waarop deze moeten gerealiseerd worden. 

Samen zullen we binnen KFC Houtvenne aan de slag gaan om onze ambities te verwezenlijken.