Spring naar de inhoud

Hoewel wij, in de geest van de traditie van onze club, absolute voorrang geven aan een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarin door middel van persoonlijke contacten de problemen kunnen besproken worden en opgelost worden, is het noodzakelijk dat de club aan de ouders en de spelers meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de verwachtingen zijn.

Een efficiënte organisatie en goede afspraken werken immers een vlotte samenwerking in de hand. Daartoe wil deze brochure bijdragen.
Het is niet de bedoeling om de gang van zaken in de club tot in alle details te reglementeren.

Wel willen we U, ouders en spelers, informeren over de doelstellingen van KFC Houtvenne, over de organisatie en over de verwachtingen ten opzichte van de spelers.

Bij het nastreven van zijn doelstellingen en bij de naleving van de leefregels verwacht KFC Houtvenne hulp van de ouders, die de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding en hun kind ook het best kennen.

Tenslotte verbindt de club er zich toe de rechten van de spelers te eerbiedigen en hun belangen te behartigen door een degelijke opleiding, dit in overeenstemming met de regels van de Panathlon verklaring betreffende de rechten van het kind, te eerbiedigen in een passend eigentijds kader.

Download hier onze infobrochure