Spring naar de inhoud

Drugsbeleid jeugdspelers

Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven. Daarom dienen volgende regels, op elk moment, gerespecteerd te worden. Dit zowel op de terreinen van de club als daarbuiten:

 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden. Indien de speler meent hierop een occasionele vrijstelling te kunnen verkrijgen (bv traktatie aan vrienden) dient de speler hiervoor eerst toestemming te vragen aan de trainer.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden. Indien er een doktersvoorschrift of attest van de ouders kan voorgelegd worden kan er een uitzondering gemaakt worden op het verbod op medicatiebezit en –gebruik. Dit moet echter steeds gemeld worden aan trainer en medische cel.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.

Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden!

Drugsbeleid trainers, afgevaardigden en medewerkers

Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te worden:

 • Het gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden wanneer men verantwoordelijk is voor de jeugdspelers.
 • Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste verboden.
 • Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
 • Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.
 • Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is verboden in het bijzijn van de jeugdspelers.