Spring naar de inhoud

KFC Houtvenne zal elke vraag/klacht van spelers/ouders de nodige aandacht geven indien blijkt dat de vraag/klacht of elementen ervan gegrond.
Vragen en/of klachten worden steeds per mail gemeld aan de jeugdvoorzitter en de TVJO.
Zij zullen dan onderling bepalen of een vraag/klacht gegrond is of niet.
Bij een niet gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en wordt het item als een afgesloten zaak beschouwd.
Bij een gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en worden alle belanghebbenden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdvoorzitter of TVJO afhankelijk van de soort vraag/klacht.
Tijdens dit gesprek wordt er respectvol geluisterd naar alle betrokken partijen. De jeugdvoorzitter of de TVJO modereert dit gesprek.
De bedoeling is dat er op het einde van dit gesprek een perspectief is richting alle betrokkenen om verder te gaan in een positieve, constructieve sfeer en gedachte.
De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden / trainingen; de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan. Iemand van de jeugdleiding zal dan steeds aanwezig zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.

Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag kan leiden tot boetes, die je zelf dient te betalen en hierdoor kan je ook zoon/dochter in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.

Voor andere problemen kan je ook steeds een afspraak maken met onze ombudsdienst via mail op ombudsdienst@kfchoutvenne.be