Spring naar de inhoud

De basis voor de jeugdwerking is de scouting van de jongste leeftijd én deze laten aansluiten bij de club.  Een gezonde piramidestructuur steunt immers op een brede basis.
Scouting is echter heel afhankelijk van het imago van de club, van de ouders en van de jongens zelf.  
Hoe positiever de boodschap, hoe makkelijker jeugdige spelers én hun ouders kiezen voor een opleiding bij Houtvenne.

Hieronder kan je de selectieprocedures vinden.

Iedere jeugdspeler is welkom :

  • Iedere jeugdspeler uit de regio kan zich vrij aansluiten.
  • Plezier en opleiding gaan hand in hand
  • De binding met de club, clubspelers, supporters en achterban staat bij ons op de voorgrond.
  • Let wel: indien de kernen vol zijn zal er een alternatief geboden worden d.m.v. aansluiting bij een samenwerkingsclub.

PROCEDURE INTERNE SCOUTING

Het is de bedoeling om permanent aan scouting te doen binnen de eigen club, met bijzondere aandacht voor de leeftijden U10/U11 tot en met U14/U15. In principe moeten deze groepen goed in kaart gebracht worden.  De resultaten worden bijgehouden in ons “speler-volgsysteem” platform.  De scouting wordt uitgevoerd door de scoutingscel . Het sportief comité komt periodiek bij elkaar om dit aan te sturen. Bij het scouten dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande formulieren: algemeen en specifiek. Voor elke speler kan er gekozen worden uit de volgende kwalificaties :

  • (inter)provinciaal sterk, hoort op basis van voetbalkwaliteiten en mentale instelling in beste team thuis
  • (inter)provinciaal voldoend,  heeft bepaalde voetbalkwaliteiten, maar in iets mindere mate dan voorgaande – kan opklimmen als daarbij zijn mentaliteit (instelling, houding, discipline) positief is
  • Gewestelijk(=recreatief), een speler waarbij bepaalde voetbalkwaliteiten weinig aanwezig zijn, ook al is de instelling goed.

PROCEDURE EXTERNE SCOUTING

Er wordt enkel gescout ter aanvulling van de ontbrekende posities binnen onze Jeugdopleiding vanaf U11 tot en met U19. Dus er wordt in principe gezocht naar talentvolle spelers, dus vooral op basis van kwaliteit, geen kwantiteit. 
Het extern scouten van jeugdspelers valt onder de verantwoordelijkheid van het Sportief Comité, onder de leiding van de TVJO, TCO’s en de verantwoordelijke scouting. Deze sturen de  coördinatie van de externe scouting.

Onderling overleg tussen de TVJO/TCO’s en de trainers van de interprovinciale/gewestelijke ploegen geven hierbij een inzicht op welke plaatsen er in het volgende seizoen tekorten ontstaan. Er wordt vooral gescout in de maanden vóór de winterstop.
Tips over de te benaderen jeugdspelers komen onder andere van onze trainers, spelers, allerlei contacten binnen andere JO, en eigen scouts. Deze namen worden binnen het Sportief Comité besproken, waarna gerichte scouting gedaan wordt.
Na gescout te zijn, na een voldoende evaluatie naar kwaliteiten en een positief advies, neemt de TVJO/TCO’s  contact op met de betreffende speler en zijn ouders, of een overgang tot de mogelijkheden behoort. Bij een positief antwoord volgt volgende schriftelijke (of via email) procedure :

  • In kennisstelling van het betrokken bestuur van de speler         
  • Brief aan de speler
  • Toestemmingsformulier van het betrokken bestuur aan


SCOUTING BIJ DE ONDERBOUW(U6-U9)
Hoe vroeger, hoe rapper de speler zich kan integreren in de gewoonten van de club. Daarbij genieten ze van een degelijke opleiding, wat de doorstroming  bevordert. Bij deze categorieën wordt zowel regionaal als provinciaal gescout worden. Voor deze categorie worden er een voetbalkamp, instaptrainingen op diverse momenten, vriendjesdagen of een talentendagen georganiseerd.

SCOUTING BIJ DE  MIDDENBOUW (U10-U13)
Hier wordt er eveneens rekening gehouden met de groeispurt, waardoor de spelers een aan beweeglijkheid en lenigheid verliezen, wat kan leiden tot mindere prestatie op die leeftijd. 

SCOUTING BIJ DE BOVENBOUW (U14-U17)
Nu wordt er  zeker gerichter gescout, in functie van de posities, waar uit de evaluaties gebleken is, dat er te weinig kwaliteit in eigen rangen te vinden is.

Aanmelding nieuwe speler