Spring naar de inhoud

Rode draad doorheen de jeugdopleiding

  • Wij voetballen om te winnen
  • Spelers moeten flair, durf en overtuiging uitstralen
  • Sportief gedrag t.o.v. scheidsrechter en tegenstrever
  • We spelen in een organisatie en houden deze aan
  • Onderlinge coaching
  • Wedstrijdtempo opdringen aan tegenstrever
  • Correct gebruik van de ruimtelijke afmetingen
  • Zelfkritiek
  • Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport

We laten de spelers flair, durf en overtuiging uitstralen – nooit laten aftroeven zowel fysiek als verbaal. Het verplicht vooruit verdedigen bewerkstelligt flair en overtuiging.
Spelers moeten zich een harnas eigen maken dat hen zal toelaten om later gemakkelijker te functioneren in onze maatschappij. Bij twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechter moeten de spelers leren hun energie en emoties op een goede manier te gebruiken.
Dikwijls wordt het onjuist veroveren van een bal gezien als een twijfelachtige beslissing. Spelers moeten de bal veroveren zonder zware overtreding, fel en correct en met respect voor de tegenstrever. Spelers moeten in organisatie spelen en deze aanhouden, alle posities moeten steeds bezet zijn. Spelers moeten reageren vanuit hun taak en hun positie.

Elkaar coachen is erg belangrijk. Probleemoplossend werken door onderlinge coaching; speler gebruiken hiervoor de woorden uit het coaching vocabularium. Jeugdspelers moeten beseffen, dat door zelf het tempo te kunnen regelen, je de wedstrijd naar je hand kan zetten, zelfs tegen sterkere tegenstanders. Correct gebruik van ruimtelijke afmetingen wordt bedoeld, knijpen bij balverlies en bij balbezit het speelveld lang en breed maken.
Het spel verleggen naar de andere zijde als de ruimte aan de ene kant van het speelveld klein wordt en de tegenstander fel verdedigd. Speel de bal als het kan vooruit en in de diepte op de spits. Probeer een minimum aan breedtepassen en onderlinge afstanden steeds respecteren. Spelers moeten kritisch voor zichzelf zijn en men moet ze wijzen op hun tekortkomingen en oplossingen aanreiken.

KFC Houtvenne en al haar jeugdtrainers hebben de Panathlon-charter over de rechten van het kind in de sport onderschreven.

Bekijk hier ons opleidingsplan