Spring naar de inhoud

Jeugdtrainer

De trainer leidt zijn leeftijdsgroep/team op via trainingen en wedstrijden en doet dit steeds volgens de visie van de club. 

 • Uitvoeren van het jaarplan dat door de club werd opgesteld naar de opleidingsvisie, meer specifiek door het voorbereiden en begeleiden van trainingen en wedstrijden.
 • Maken van de wekelijkse wedstrijdselectie, rekening houdend met aanwezigheden en inzet op trainingen en al dan niet in samenspraak met de coördinator.
 • De wedstrijdfiche opmaken via Prosoccerdata en de selectie via dit platform doorsturen.
 • Wedstrijdvoorbereiding maken met individuele en teamtargets, richtlijnen i.v.m. stilliggende fases en eventueel de sterktes van de tegenstander aankaarten.
 • Zich steeds voornaam gedragen tijdens een wedstrijd zoals onze visie dit voorschrijft.
 • Na de wedstrijd een objectieve wedstrijdevaluatie maken en twee maal per maand een individuele feedback sturen naar de spelers.
 • De scouts assisteren door iedere week de ‘uitblinkers’ door te geven via PSD.
 • Na iedere training de aanwezigheden aanvullen op het online platform.
 • Bij afwezigheid op een training of wedstrijd de coördinator en TVJO informeren en zelf actief op zoek gaan naar een vervanger.
 • Opvolgen dat de spelers iedere training en wedstrijd de clubkledij dragen.
 • Tweejaarlijks een evolutiegesprek voorbereiden per speler via het speciaal ontworpen clubdocument.
 • Op het afgesproken tijdstip voor die tussentijdse evolutie – en evaluatiegesprekken een gedetailleerde screening van je kern doorsturen naar de coördinator in functie van de scouting voor het volgende seizoen.
 • Iedere training overleggen met de collega-trainer van jouw leeftijdsgroep en wekelijks overleg met de collega-trainers per bouw omtrent onder meer het eventueel doorschuiven van spelers.
 • Aanwezig zijn op de maandelijkse trainersvergadering.
 • Alle akkefietjes onder spelers en moeilijkheden met ouders melden bij de coördinator en eventueel TVJO. – Op de opstartmeeting actief helpen meedenken om de clubwerking te evalueren en up te daten.

Functieprofiel

 • De coach zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de club. Hij stelt zelf altijd het voorbeeld.
 • De coach motiveert en stimuleert zijn ploeg. ‘Willen winnen’ is de norm, ‘kunnen verliezen’ een te leren attitude.
 • De coach is bereid om – indien nodig -deel te nemen aan de opleidingen aangeboden door de club.
 • De coach is bereid constructieve kritiek te aanvaarden en aan te wenden in zijn ontwikkelingsproces.
 • De coach is bereid om zich in te leven in de (mentale) leeftijd van zijn spelersgroep.
 • De coach toont bereidwilligheid om jaarlijks één maal te helpen bij een evenement georganiseerd door de club.
 • De coach is zelf verantwoordelijk voor het gebruikte trainingsmateriaal en toont daarvoor respect, alsook voor de hele accommodatie. Hij brengt dergelijk respect ook over naar zijn team.
 • ‘Respect’ wordt tijdens alle trainingen en wedstrijden hoog in het vaandel gedragen.
 • De coach toont zich te allen tijde een waardige vertegenwoordiger van de club.

Je kunt bij ons rekenen op

 • Stipte maandelijkse betaling volgens afgesproken prestaties.
 • Sportieve ondersteuning van de sportieve coördinatie.
 • Logistieke ondersteuning van de TVJO en secretariaat.
 • Pakket clubkledij en sporttas.
 • Mogelijkheid om clinics van te volgen.
 • databank oefenstof.

Aanstelling door de TVJO – sportieve coördinatie

Keepertrainer

 • Uitvoeren van het sportief jeugdbeleidsplan voor de hem toegewezen doelmannen
 • Leidt en begeleidt tijdens trainingen de doelmannen die hem door de Jeugdwerking ter beschikking worden gesteld en dit zowel op opvoedkundig als op sociaal vlak als op het gebied van de specifieke voetbalopleiding.
 • Coördineert eventueel tussen de verschillende doelgroepen waarvoor hij verantwoordelijk is oa voor het eventueel doorschuiven van doelmannen
 • Volgt op geregelde tijdstippen de doelmannen tijdens wedstrijden
 • Voor, tijdens en na de training zorgen voor een correcte aanwending van de kleedkamers, het materiaal en de kledij.
 • Uitvoeren van de evaluaties van de jeugdspelers op de afgesproken tijdstippen (in samenspraak met jeugdcoördinator). Spelers en ouders uitnodigen voor het evaluatiegesprek.
 • Scouts informeren over de noodzakelijke versterkingen.
 • Deelnemen aan de trainersvergadering.
 • Correct gebruik van PSD voor trainingen en evaluaties

Functieprofiel

 • Minstens keepertrainer – niveau 1
 • Goede sociale vaardigheden (communicatief – samenwerken)
 • Enthousiaste persoonlijkheid, met oog voor de cultuur van onze club
 • Kan zich inleven in de typische leefwereld eigen aan de hem toegewezen leeftijdscategorie
 • Heeft bij voorkeur een voetbal-verleden (voetbal-inzicht) – Visie op jeugdvoetbal
 • Goede scout met inzicht in onderscheid tussen talent en recreant

Aanstelling door TVJO – sportieve coördinatie

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO)

Verantwoordelijk voor het opmaken, toepassen en opvolgen van het totale sporttechnisch voetbalbeleid.

 • Operationele uitvoering en opvolging van het sportieve beleid van de Jeugdopleiding
 • Geeft leiding aan het overleg met de trainers (Trainersvergaderingen)
 • Aanwerven van en contractbesprekingen met trainers in samenspraak met de verantwoordelijke voor de Sportieve Cel
 • Stimuleert trainers in het volgen van bijkomende opleidingen
 • Ondersteuning voor de trainers
 • Jaarlijks evalueren van de trainers
 • Lid van het Jeugdbestuur en de Sporttechnische Commissie
 • Advies geven omtrent scouting (intern en extern)
 • Onderhouden van contacten met de clubs uit de regio en de KBVB
 • Aanspreekpunt voor aanmelding van nieuwe jeugdleden
 • Nieuwe aansluitingen en lijst van jeugdspelers beheren in samenspraak met GC (secretariaat)
 • Organisatie van vriendschappelijke wedstrijden en eindbeslissing over deelname aan tornooien
 • Fungeren als 1ste aanspreekpunt bij sportieve problemen
 • Opstellen trainingskalender van alle ploegen
 • Opvolging inbreng in Pro Soccer Data

Functieprofiel

 • diploma TVJO (of minstens te behalen) of UEFA A
 • ervaring als jeugdtrainer/ coördinator is noodzakelijk
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • goede leidinggevende kwaliteiten
 • groot oplossend vermogen
 • enthousiaste persoonlijkheid, met oog voor de cultuur van de club
 • zelf een voetbal-verleden en eventueel heden (voetbal-inzicht)
 • goed kunnen leidinggeven en voorzitten vergaderingen
 • visie op jeugdvoetbal en op beleid ontwikkelen en laten uitvoeren
 • goede scout met inzicht in onderscheid tussen talent en recreant

Aanstelling door het Jeugdbestuur – Beheerraad

Jeugdcoördinator

Verantwoordelijk voor het opmaken, toepassen en opvolgen van het totale sporttechnisch voetbalbeleid en dit voor zijn specifieke doelgroep (Bovenbouw – Middenbouw – Onderbouw)

 • Opmaken en opvolgen van het sportief jeugdbeleid in samenspraak met de Sportieve Cel en de TVJO
 • Zorg dragen voor de uitvoering van het Leerplan
 • Adviseren, begeleiden, stimuleren en corrigeren van jeugdtrainers tijdens de trainingen en de wedstrijden (= dagelijks contactpersoon)
 • Verantwoordelijk voor de bezetting van de trainers en voor het scheppen van optimale voorwaarden
 • Organiseert op regelmatige basis vergaderingen met de trainers
 • Jaarlijks evalueren van de jeugdtrainers
 • Stelt trainingsrooster op
 • Advies geven omtrent organisatie tornooien
 • Onderhouden van contacten met de clubs uit de regio en de KBVB
 • Stimuleert trainers in het volgen van bijkomende opleidingen
 • Eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de jeugdteams en het vervroegd doorstromen van jeugdspelers
 • Aanspreekpunt voor de ouders in geval van sportieve problemen
 • Rapporteert aan de TVJO en de sportieve Cel
 • Inplannen van vriendenwedstrijden en voorbereidingswedstrijden in samenspraak met de trainers
 • Opvolging inbreng in PSD

Functieprofiel

 • minstens diploma UEFA B (of minstens te behalen)
 • ervaring als jeugdtrainer is noodzakelijk
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • goede leidinggevende kwaliteiten
 • enthousiaste persoonlijkheid, met oog voor de cultuur van de club
 • zelf een voetbal-verleden en eventueel heden (voetbal-inzicht)
 • visie op jeugdvoetbal en op beleid ontwikkelen en laten uitvoeren
 • goede scout met inzicht in onderscheid tussen talent en recreant

Aanstelling door de TVJO – Jeugdbestuur – Beheerraad

Afgevaardigde

Een afgevaardigde zorgt voor de vlotte organisatie van een wedstrijd.

 • Verwelkoming en begeleiding van de scheidsrechters
 • Contacten verzorgen met de tegenstrever
 • Toezien op de correcte procedure m.b.t. het (digitale) wedstrijdblad
 • Begeleiding van de wissels tijdens de wedstrijd
 • Check van kleedkamers en materiaal
 • Een gedetailleerde omschrijving van alle taken vind je hier.

Functieprofiel

 • Een afgevaardigde is GEEN trainer, dus hij onthoudt zich van alle commentaar en aanwijzingen.
 • Een afgevaardigde begrijpt dat deze taak heel wat verantwoordelijkheden inhoudt en onderschrijft hierom volgende functievereisten: reglementenkennis, fysieke paraatheid, gezond verstand, bewaren kalmte, zich onthouden van kritiek (discretie), diplomaat.

Aanstelling door de Sportieve coördinatie