Spring naar de inhoud
  • Club

Stopzetting samenwerking Geert

Na de evaluatie van het seizoen en het 1ste jaar van de samenwerking tussen KFC Houtvenne en KVC Westerlo werd er door beide partijen besloten om de samenwerking verder te zetten. Heel wat goede dingen werden besproken en ook wat mindere. We kijken, mits een paar veranderingen dan ook uit naar de verdere samenwerking

Op gebied van onze jeugdwerking was de conclusie vlug gemaakt: over het algemeen een groot
succes! De kinderen hadden hopen plezier en enkele mooie resultaten werden geboekt….
Op sportief gebied was er natuurlijk veel meer te bespreken: het seizoen was zeker geen
succesverhaal.

Het was wat moeilijk voor de partijen om mekaar te vinden en een goede evenwichtige ploeg samen te stellen. Waarbij het voor Geert van Dessel uitermate moeilijk was om de nieuwe ploeg als sterk blok te laten functioneren, tegen de winterstop was duidelijk dat er een aanzienlijk gebrek was aan kwaliteit op cruciale posities.
Met de kerstransferperiode werd geprobeerd om dit recht te zetten, maar de kloof was op dat
moment misschien al te groot.
In overleg met alle partijen werd beslist om volgend jaar aan te treden met een volledig nieuwe
technische staf. Dit team onder leiding van hoofdtrainer Ruben Cortjens, zal de ondersteuning krijgen van KVC Westerlo op heel wat gebieden. Hun eerste taak zal zijn om een ploeg samen te stellen die de nodige ambities kan waarmaken.
Om dit nieuwe team zelf alle kansen te geven zet Geert Van Dessel ook een stap opzij, maar zal hij ongetwijfeld vanop de zijlijn toekijken naar de evoluties van ook ‘zijn’ Houtvenne en zal zich zeker beschikbaar stellen voor wijze raad. Evenzeer gelooft hij in het nieuwe verhaal en wenst hij Ruben alle succes toe.

Gedurende 8 jaar heeft Geert onze club met hart, ziel en kennis van zaken geleid. Ons van 1ste
provinciale naar 2de amateur gebracht en een klare, heldere kijk op het voetbalspelletje meegegeven!
8 jaar zonder dispuut…een woord voor een woord…
Het is en was een eer om met Geert Van Dessel samen te werken.


Namens VZW KFC Houtvenne